Yönetilen Bilimsel Tezler

Yüksek Lisans Tezleri

Buse Asena DEMİR, Trabzon ve Çevresi Davranış Folkloru Üzerine Bir Araştırma, Trabzon 2020, Karadeniz Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı.