Yönetilen Bilimsel Tezler

Yüksek Lisans Tezleri

* Buse Asena DEMİR, Trabzon ve Çevresi Davranış Folkloru Üzerine Bir Araştırma, Trabzon 2020, Karadeniz Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı.

* Cihan ÇOLAK, İzmir Kemeraltı Çarşısı Esnaf Folkloru, İzmir Demokrasi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü-Devam ediyor.

* Hüseyin Ali ARAYICI, İzmir Kırsalında Folklorik Yaratıma ve Temsile Etki Eden Dinamikler, İzmir Demokrasi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü-Devam ediyor.

* Ezgi POLAT, Tunceli Aleviliğinin İzmir Kent Merkezinde Temsil Biçimleri ve Alanları Üzerine Bir Araştırma, İzmir Demokrasi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü-Devam ediyor.