Kitap Bölümleri

1) Halk Edebiyatına Giriş, Türk Halk Edebiyatı El Kitabı, (Ed. Mehmet Ali Yolcu), s. 1-48, Çanakkale 2012, Paradigma Akademi Yayınları.

2) Anlatmalık Türler, Türk Halk Edebiyatı El Kitabı, (Ed. Mehmet Ali Yolcu), s. 164-282, Çanakkale 2012, Paradigma Akademi Yayınları. (Doç. Dr. Recep Tek ile birlikte.)

 

3) Geleneksel Ekolojik Bilgiye Bir Folklor Araştırma Projesinin Penceresinden Bakmak: Tespitler, Sorunlar ve Öneriler, Kaz Dağları ve Geleneksel Ekolojik Bilgi, (Ed. Mehmet Ali Yolcu), s. 1-24, Çanakkale: Paradigma Akademi Yayınları. 

Metin: Geleneksel Ekolojik Bilgi

4) A Form of Traditional Treatment Guided by A Family Narrative: Alazlama, Geçmişten Geleceğe Küçük Asya-Anadolu, (Ed. Mustafa Aça-Mehmet Ali Yolcu), s. 423-432, Çanakkale: Paradigma Akademi Yayınları. 

Metin: Alazlama

5) İslam Etkili Sözlü ve Yazılı Kültür Ürünlerinde Köken Motifleri, KÖKLER: Yay Çeken Kavimlerin Şafağı (Dil, Arkeoloji, Tarih, Antropoloji ve Etnografya Işığında Altay Halklarının Kökeni), (Haz. Sergen Çirkin), s. 481-505, İstanbul 2021, Ötüken Yayınları.

6) Geçiş Dönemleri, Kutlamalar, Bayramlar/Törenler ve Çocuk, O Piti Piti Karamela Sepeti – Çocuk Folkloru Kitabı, (Ed. Nursel Uyanıker-Berna Ayaz), s. 183-226, Çanakkale 2021, Paradigma Akademi Yayınları. (Dr. Mutlu Özgen ile birlikte).

7) Altaylardan Anadolu’ya Bir Sağaltma Unsuru: Ateş, Geçmişten Geleceğe Avrasya, (Ed. Mustafa Aça-Mehmet Ali Yolcu), s. 290-314, Çanakkale 2021, Paradigma Akademi Yayınları.

Metin:   Altaylardan Anadolu’ya Sağaltma Unsuru Ateş

8 ) Yaşam ve Ölüm Zıtlığında Kutsanmış Geleneğin Düşüşü, Çağdaş Yaklaşımlar Odağında Toplum ve Kültür Araştırmaları-I, (Ed. Mustafa Aça-Mustafa Dinç), s. 34-48, Çanakkale 2020, Paradigma Akademi Yayınları.

Metin: Kutsanmış Geleneğin Düşüşü

9) Halk Edebiyatı ve Araştırmaların Tarihi, Türk Halk Edebiyatı, (Ed. Mehmet Aça), s. 23-62, Ankara 2019, Nobel Akademik Yayıncılık.

10) Anonim Halk Edebiyatı, Türk Halk Edebiyatı, (Ed. Mehmet Aça), s. 137-238, Ankara 2019, Nobel Akademik Yayıncılık.

11) Toplumsal Cinsiyetin İnşası ve Kadın Folkloru: Balıkesir Örneği Adlı TÜBİTAK Projesi Üzerine Değerlendirmeler, Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Folkloru Yazıları, (Ed. Mehmet Ali Yolcu), s. 73-84, Çanakkale 2019, Paradigma Akademi Yay.

Metin: Toplumsal Cinsiyet

12) Halk Bilimi Araştırmalarının Tarihi, Halkbilimi El Kitabı, (Ed. Mustafa Aça),  s. 39-122, Ankara 2019, Nobel Akademik Yayıncılık (Prof. Dr. Mehmet Çeribaş ile birlikte)

13) Uygulamalı Halk Bilimi, Halkbilimi El Kitabı, (Ed. Mustafa Aça), s. 529-536, Ankara 2019, Nobel Akademik Yayıncılık.

14) Halk Bilgisinin Takvim, Mevsim/İklim, Çevre, Sağaltma ve Hukuka Dönük Temsilleri, Halkbilimi El Kitabı, (Ed. Mustafa Aça), s. 441-468, Ankara 2019, Nobel Akademik Yayıncılık.

15) Halk Bilgisinin Ekonomiye ve Teknolojiye Dönük Temsilleri, Halkbilimi El Kitabı, (Ed. Mustafa Aça), s. 239-286, Ankara 2019, Nobel Akademik Yayıncılık. (Dr. Berna Ayaz ile birlikte)

16) Uygur Harfli Oğuz Kağan Destanı, Çağdaş Bilimler Işığında Oğuz Kağan Destanı, (Ed. Ali Rıza Özdemir), İstanbul 2014, Kripto Yayınları.

17) Vakfıkebir (Trabzon) Yöresinde Fırıncılar ve Vakfıkebir Ekmeği, Ekmek Kitabı (Editör: Emine Gürsoy Naskali), İstanbul 2014, Kitabevi Yayınları, s. 257-272. (Arş. Gör. Abonoz Küçük ile birlikte)

Metin: Vakfıkebir Ekmeği

18 ) Köroğlu Bibliyografyası Üzerine Bir Deneme, Köroğlu Kitabı (Hazırlayan: Sabri Koz), İstanbul 2014, Kitabevi Yayınları.

Metin: Köroğlu Bibliyografyası

19) Giresun ve Trabzon Yöresi Balıkçılarının Yunus Avcılığı İle İlgili İnanışları, Balık Kitabı (Editör: Emine Gürsoy Naskali) İstanbul 2015, Kitabevi Yayınları.

Metin: Yunus Avcılığı İle İlgili İnanışlar

20) Giresun ve Trabzon Yöresi Balıkçılarının Meslek Folklorunda Balıkların ve Diğer Deniz Canlılarının Adlandırılması, Balık Kitabı (Editör: Emine Gürsoy Naskali) İstanbul 2015, Kitabevi Yayınları.

Metin: Giresun ve Trabzon Balıkçılarının Balıkları Adlandırmaları

21) Denizin Çocukları81 İlde Kültür ve Şehir: Giresun, İstanbul 2013, Giresun Valiliği Yayınları.

Metin: Giresun-Denizin Çocukları

22) Yayla Tutkusu, 81 İlde Kültür ve Şehir: Giresun, İstanbul 2013, Giresun Valiliği Yayınları.

Metin: Giresun-Yayla Tutkusu

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir