Editörlükler

1) Geçmişten Geleceğe Küçük Asya-Anadolu, 1. baskı, Çanakkale 2022, Paradigma Akademi Yayınları. (Prof. Dr. Mehmet Ali Yolcu ile birlikte)

2) Geçmişten Geleceğe Avrasya, 1. baskı, Çanakkale 2021, Paradigma Akademi Yayınları. (Doç. Dr. Mehmet Ali Yolcu ile birlikte)

3) Sosyal Bilimler Işığında Doğa, İnsan, Toplum ve Kültür, 1. baskı, Çanakkale 2021, Paradigma Akademi Yayınları. (Doç. Dr. Mehmet Ali Yolcu ile birlikte)

4) Çağdaş Yaklaşımlar Yaklaşımlar Odağında Toplum ve Kültür Araştırmaları-I, 1. baskı, Çanakkale 2020, Paradigma Akademi Yayınları. (Dr. Mustafa Dinç ile birlikte)

5) Halk Bilimi El Kitabı, 3. baskı, Ankara 2019, Nobel Akademik Yayıncılık. (1. baskı: Konya 2016, Kömen Yayınları; 2. baskı İstanbul 2017, Motif Vakfı Yayınları)

6) Uluslararası Toplum ve Kültür Araştırmaları Sempozyumu Tam Metin Bildiriler Kitabı, Çanakkale 2019, TOKÜAD Yayınları.

7) Halk Kültüründe Tiyatro Uluslararası Sempozyumu Bildirileri, İstanbul 2017, Motif Vakfı Yayınları.

8 ) Uluslararası Türk Dünyası Kültür Araştırmaları Dergisi -Sempozyumu  Özel Sayısı-, Trabzon 2016. (Prof. Dr. Mehmet Aça ile birlikte)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir