Bilimsel Makaleler

Uluslararası Sınıf Dergilerde Yayınlanan Makaleler

1) Kent Kültüründe Deliler ve Delilerle İlgili Anlatılar: Giresun Örneği, Milli Folklor, S. 97, Mart 2013, s. 91-110.

 

 

 

 

 

 

 

Metin: Kent Kültüründe Deliler ve Anlatılar

2)  Balıkesir’de Bulunan Bir Cönk ve İçinde Yer alan Fâl-i Nebât Örneği, Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Dergisi, Yıl 2011, Sayı 59, s. 313-324. (A Sınıfı)

 Metin: Fal-i Nebat Makale

3) Altay Türklerinin Destanlarındaki Ölüm Teması Üzerine Bazı Tespitler, Bilig Türk Dünyası Sosyal Bilimler Dergisi, Güz 2011, S. 59, s. 1-20. (C Sınıfı)

 Metin: Altay Türklerinin Destanlarında Ölüm Teması

4) Şeyyad Hamza’nın Yusuf u Züleyha Mesnevisi İle Tatar Türklerinin Yosif Kitabı Üzerine Mukayeseli Bakış, Millî Folklor, 2004, Cilt 8, Yıl 16, Sayı 61, s. 149-159. (Dergi şu anda A Sınıfı kategoridedir.)

 

 

 

 

 

 

 

 Metin: Şeyyad Hamza’nın Yusuf u Züleyha Mesnevisi İle Tatar Türklerinin Yosıf Kitabı

5) Yirtöşlik Destanının Sibirya (Tümen) Türkleri Eş Metnindeki Olağanüstü Yardımcı Kahramanlar Motifi Üzerine Bir Deneme, Millî Folklor, 2001, Cilt 7, Yıl 13, Sayı 51, s. 65-74. (Dergi şu anda A Sınıfı kategoridedir.)

 Metin: Yirtöşlik Destanının Tümen Tatar Varyantında Yardımcı Kahramanlar

Diğer Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

1) Evlilik ve Mülkiyet Temelinde İcat Edilmiş Bir Halk Hukuku Uygulaması, Motif Akademi Halkbilimi Dergisi, 2019, 12 (27), s. 501-515. (Melike Sağlam ile birlikte)

 

 

 

 

 

 

Metin: Evlilik ve Mülkiyet Temelinde İcat Edilmiş Bir Halk Hukuku Uygulaması

2) Trabzon Yöresi Geleneksel Çocuk Oyunlarından Bazılarının Halk Bilimsel İncelemesi, Motif Akademi Halkbilimi Dergisi, 2018, 11 (22), s. 49-68.

 

 

 

 

 

 

 

Metin: Trabzon Yöresi Geleneksel Çocuk Oyunlarından…

3) Balıkesir Yöresinde Eşlerin Birbirlerine Hitap Biçimlerinin Bir Türü Üzerine, Karadeniz Teknik Üniversitesi Karadeniz Araştırmaları Dergisi, 2018, C. 4, S. 5, s. 155-165.

 

 

 

 

 

 

 

Metin: Balıkesir Yöresinde Eşlerin Birbirlerine Hitap Biçimlerinin Bir Türü Üzerine

4) Dünya Mitolojilerinde Toprak Simgeciliği, Kültür Araştırmaları Dergisi, 2018, 1 (1), s. 23-35.

 

 

 

 

 

 

 

Metin: Dünya Mitolojilerinde Toprak Simgeciliği

5) Bir Erginlenme Ritüeli: Erik Çalmadan Gönül Çalmaya, Motif Akademi Halkbilimi Dergisi, 2018, 11 (21), s. 29-35.

 

 

 

 

 

 

 

Metin: Bir Erginlenme Ritüeli Erik Çalmadan Gönül Çalmaya

6) Türk Halk İnanışlarında Tekinsiz Mekan Algısı ve Doğu Karadeniz Bölgesi Memoratlarına Yansımaları, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, Şubat 2018, 11 (55), s. 5-20.

 

 

 

 

 

 

 

Metin: Türk Halk İnanışlarında Tekinsiz Mekan Algısı ve Doğu Karadeniz Bölgesi Memoratları

7) Doğu Karadeniz Hayvancıları ve Çobanları Arasında Geleneksel Meslek Hukukunun Temsilleri, Folklor/Edebiyat, Şubat 2018, 24 (93), s. 93-103.

 

 

 

 

 

 

 

Metin: Çobanların Meslek Hukuku

8 ) Doğu Karadeniz Hayvancıları ve Çobanlarının Geleneksel Veterinerlik Bilgisi Üzerine Tespit ve Değerlendirmeler, Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, Ocak 2018, S. 61, s. 127-144.

 

 

 

 

 

 

 

Metin: Çobanların Geleneksel Veterinerlik Bilgisi

9) Kent Folkloruna Yöneliş ve Trabzon Kent Kültüründe Pazarcı Folklorunun Yeri, Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Ocak 2018, 17 (1), s. 74-91.

 

 

 

 

 

 

 

Metin: Trabzon Pazarcı Folkloru

10) Trabzon Çevresinde Tütün Kaçakçıları ve Kolcular Etrafında Oluşan Anlatılar, TEKE Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi, 2017, 6(4), s. 2545-2564

 

 

 

 

 

 

 

Metin: Tütün Kaçakçıları ve Kolcu Anlatıları

11) Giresun ve Trabzon Yöresi Balıkçılarının Av Merkezli İnanış ve Uygulamalarına Karşılaştırmalı Bir Bakış, Uluslararası Türk Dünyası Kültür Araştırmaları Dergisi, 2015, 1 (2), s. 33-56.

 Metin: Giresun ve Trabzon Yöresi Balıkçılarının Av Merkezli İnanış ve Uygulamaları

12) Meslek Folkloru Araştırmaları Tarihine Bir Bakış, Uluslararası Türk Dünyası Kültür Araştırmaları Dergisi, 2015, 1 (1), s. 111-137.

 

 

 

 

 

 

 

 Metin: Meslek Folkloru Araştırmaları Tarihine Bir Bakış

13) “Doğu Karadeniz Balıkçılarında Yerleşim, Aile ve Gündelik Hayat, Uluslararası Karadeniz Havzası Folklor Araştırmaları Dergisi, 2015, 1 (1), s. 19-42.

 

 

 

 

 

 

 

 Metin: Doğu Karadeniz Balıkçılarında Yerleşim, Aile ve Gündelik Hayat

14) Trabzon Şalpazarı Çepnileri İle Çuvaş Türklerinin Doğum Sonrası Etrafındaki İnanış ve Uygulamalar Üzerine Bir Karşılaştırma Denemesi, Karadeniz-Sosyal Bilimler Dergisi, Kış 2008, Yıl 1, Sayı 1, s. 21-34.

 Metin: Trabzon-Şalpazarı Çepnileri İle Çuvaş Türklerinin Doğum Sonrası İnanışları

15) Hacivat ile Karagöz’ü Belli Bir Döneme Tarihsel Kişilikler Olarak Konumlandırma Çabalarına Sinemadan Bir Örnek: “Hacivat Karagöz Neden Öldürüldü?” Filmi, Türklük Bilimi Araştırmaları, 26, 2009-Güz, s. 9-20. (Prof. Dr. Mehmet Aça ile birlikte)

 

 

 

 

 

 

 Metin: Hacivat ve Karagöz’ü Belli Dönemlere Tarihsel Kişilikler Olarak Bağlama

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

1) Halk Edebiyatı (Sözlü Edebiyat) Konularının Edebiyat Dersi Kitaplarında Ele Alınışına Dönük Bazı Tespit ve Öneriler, Millî Eğitim, Sayı 169, Kış/2006, s. 337-353.

 Metin: Sözlü Edebiyat Konularının Ders Kitaplarındaki Yeri

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir