Bilimsel Kitaplar

Kadın Folkloru: Statü ve Famaj, Paradigma Akademi Yayınları, Çanakkale 2019. (ISBN: 978-605-7691-27-9) [Prof. Dr. Mehmet AÇA ve Doç. Dr. Mehmet Ali YOLCU ile birlikte]

Dağların Efendileri: Doğu Karadeniz Hayvancılık ve Çobanlık Kültürü, Gece Kitaplığı Yayınları, Ankara 2018. (ISBN: 978-605-288-213-9).

Dağların Efendileri Kitap

 

Denizin Çocukları -Giresun ve Trabzon Yöresi Balıkçılarının Meslek Folkloru-, Türkiye Alim Kitapları Yayınları, Saarbrücken, Deutschland 2016,  (ISBN: 978-3-639-81292-3)

Denizin Çocukları-Giresun ve Trabzon Yöresi Balıkçılarının Meslek Folkloru

Oğuznâmecilik Geleneği ve Andalıp Oğuznâmesi, İstanbul 2003, IQ Kültür Sanat Yay. (ISBN: 975-6618-64-7)

2. Baskı Konya 2011, Kömen Yay. (ISBN: 978-975-6527-71-9)

3. Baskı, Konya 2013, Kömen Yay. (ISBN: 978-975-6527-71-9)

Oğuznamecilik Geleneği Kitap

Balıkesir Yöresi Doğum Sonrası İnanış ve Uygulamalar (Karşılaştırmalı Bir Bakış), İstanbul 2005, Kum Saati Yay. (ISBN: 975-6199-16-4)

Tam Metin Kitap: Balıkesir Yöresi Doğum Sonrası İnanışlar

Türk Dili ve Kompozisyon, Ankara 2011. (Erdoğan Altınkaynak ve Hakan Özdemir ile birlikte.) Kültür Ajans Yay. (ISBN: 9-786-054-432-103)

Türk Dili Ön Söz

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir