Yayın Tanıtımları

Bu bölümde Türklük Bilimi ve Edebiyat alanlarında yapılan güncel çalışmalar tanıtılacaktır.

http://dergipark.gov.tr/download/article-file/490217

http://dergipark.gov.tr/kdeniz/issue/16864/175560

http://dergipark.gov.tr/download/article-file/537651

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *