Bilimsel Kitap Bölümleri

1) “Halk Edebiyatı ve Araştırmaların Tarihi”, Türk Halk Edebiyatı, (Ed. Mehmet Aça), s. 23-62, Ankara 2019, Nobel Akademik Yayıncılık.

2) “Anonim Halk Edebiyatı”, Türk Halk Edebiyatı, (Ed. Mehmet Aça), s. 137-238, Ankara 2019, Nobel Akademik Yayıncılık.

3) “Toplumsal Cinsiyetin İnşası ve Kadın Folkloru: Balıkesir Örneği” Adlı TÜBİTAK Projesi Üzerine Değerlendirmeler, Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Folkloru Yazıları, (Ed. Mehmet Ali Yolcu), s. 73-84, Çanakkale 2019, Paradigma Akademi Yay.

Metin: Toplumsal Cinsiyet

4) Halk Bilimi Araştırmalarının Tarihi, Halk Bilimi El Kitabı, (Ed. Mustafa Aça),  s. 39-122, Ankara 2019, Nobel Akademik Yayıncılık (Prof. Dr. Mehmet Çeribaş ile birlikte)

5) Uygulamalı Halk Bilimi, Halk Bilimi El Kitabı, (Ed. Mustafa Aça), s. 529-536, Ankara 2019, Nobel Akademik Yayıncılık.

6) Halk Bilgisinin Takvim, Mevsim/İklim, Çevre, Sağaltma ve Hukuka Dönük Temsilleri, Halk Bilimi El Kitabı, (Ed. Mustafa Aça), s. 441-468, Ankara 2019, Nobel Akademik Yayıncılık.

7) Halk Bilgisinin Ekonomiye ve Teknolojiye Dönük Temsilleri, Halk Bilimi El Kitabı, (Ed. Mustafa Aça), s. 239-286, Ankara 2019, Nobel Akademik Yayıncılık. (Dr. Berna Ayaz ile birlikte)

8 ) “Uygur Harfli Oğuz Kağan Destanı”, Çağdaş Bilimler Işığında Oğuz Kağan Destanı, (Ed. Ali Rıza Özdemir), İstanbul 2014, Kripto Yayınları.

9) Vakfıkebir (Trabzon) Yöresinde Fırıncılar ve Vakfıkebir Ekmeği, Ekmek Kitabı (Editör: Emine Gürsoy Naskali), İstanbul 2014, Kitabevi Yayınları, s. 257-272. (Arş. Gör. Abonoz Küçük ile birlikte)

 

Metin: Vakfıkebir Ekmeği

10) Köroğlu Bibliyografyası Üzerine Bir Deneme, Köroğlu Kitabı (Hazırlayan: Sabri Koz), İstanbul 2014, Kitabevi Yayınları.

Metin: Köroğlu Bibliyografyası

11) Giresun ve Trabzon Yöresi Balıkçılarının Yunus Avcılığı İle İlgili İnanışları, Balık Kitabı (Editör: Emine Gürsoy Naskali) İstanbul 2015, Kitabevi Yayınları.

Metin: Yunus Avcılığı İle İlgili İnanışlar

12) Giresun ve Trabzon Yöresi Balıkçılarının Meslek Folklorunda Balıkların ve Diğer Deniz Canlılarının Adlandırılması, Balık Kitabı (Editör: Emine Gürsoy Naskali) İstanbul 2015, Kitabevi Yayınları.

Metin: Giresun ve Trabzon Balıkçılarının Balıkları Adlandırmaları

13) Denizin Çocukları81 İlde Kültür ve Şehir: Giresun, İstanbul 2013, Giresun Valiliği Yayınları.

Metin: Giresun-Denizin Çocukları

14) Yayla Tutkusu, 81 İlde Kültür ve Şehir: Giresun, İstanbul 2013, Giresun Valiliği Yayınları.

Metin: Giresun-Yayla Tutkusu

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir