Bilimsel Kitap Bölümleri

1) “Toplumsal Cinsiyetin İnşası ve Kadın Folkloru: Balıkesir Örneği” Adlı TÜBİTAK Projesi Üzerine Değerlendirmeler, Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Folkloru Yazıları, (Ed. Mehmet Ali Yolcu), s. 73-84, Çanakkale 2019, Paradigma Akademi Yay.

Metin: Toplumsal Cinsiyet

2) Halk Bilimi Araştırmalarının Tarihi, Halk Bilimi El Kitabı, (Ed. Mustafa Aça),  s. 52-132, İstanbul 2017, Motif Vakfı Yay. (Doç. Dr. Mehmet Çeribaş ile birlikte)

3) Uygulamalı Halk Bilimi, Halk Bilimi El Kitabı, (Ed. Mustafa Aça), s. 488-495, İstanbul 2017, Motif Vakfı Yay.

4) Halk Bilgisinin Takvim, Mevsim/İklim, Çevre, Sağaltma ve Hukuka Dönük Temsilleri, Halk Bilimi El Kitabı, (Ed. Mustafa Aça), s. 398-424, İstanbul 2017, Motif Vakfı Yay.

5) Halk Bilgisinin Ekonomiye ve Teknolojiye Dönük Temsilleri, Halk Bilimi El Kitabı, (Ed. Mustafa Aça), s. 240-280, İstanbul 2017, Motif Vakfı Yay. (Dr. Berna Ayaz ile birlikte)

6) “Uygur Harfli Oğuz Kağan Destanı”, Çağdaş Bilimler Işığında Oğuz Kağan Destanı, (Ed. Ali Rıza Özdemir), İstanbul 2014, Kripto Yayınları.

7) Vakfıkebir (Trabzon) Yöresinde Fırıncılar ve Vakfıkebir Ekmeği, Ekmek Kitabı (Editör: Emine Gürsoy Naskali), İstanbul 2014, Kitabevi Yayınları, s. 257-272. (Arş. Gör. Abonoz Küçük ile birlikte)

 

Metin: Vakfıkebir Ekmeği

8 ) Köroğlu Bibliyografyası Üzerine Bir Deneme, Köroğlu Kitabı (Hazırlayan: Sabri Koz), İstanbul 2014, Kitabevi Yayınları.

Metin: Köroğlu Bibliyografyası

9) Giresun ve Trabzon Yöresi Balıkçılarının Yunus Avcılığı İle İlgili İnanışları, Balık Kitabı (Editör: Emine Gürsoy Naskali) İstanbul 2015, Kitabevi Yayınları.

Metin: Yunus Avcılığı İle İlgili İnanışlar

10) Giresun ve Trabzon Yöresi Balıkçılarının Meslek Folklorunda Balıkların ve Diğer Deniz Canlılarının Adlandırılması, Balık Kitabı (Editör: Emine Gürsoy Naskali) İstanbul 2015, Kitabevi Yayınları.

Metin: Giresun ve Trabzon Balıkçılarının Balıkları Adlandırmaları

11) Denizin Çocukları81 İlde Kültür ve Şehir: Giresun, İstanbul 2013, Giresun Valiliği Yayınları.

Metin: Giresun-Denizin Çocukları

12) Yayla Tutkusu, 81 İlde Kültür ve Şehir: Giresun, İstanbul 2013, Giresun Valiliği Yayınları.

Metin: Giresun-Yayla Tutkusu

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir