Bilimsel Kitap Bölümleri

1) Altaylardan Anadolu’ya Bir Sağaltma Unsuru: Ateş, Geçmişten Geleceğe Avrasya, (Ed. Mustafa Aça-Mehmet Ali Yolcu), s. 290-314, Çanakkale 2021, Paradigma Akademi Yayınları.

Metin:   Altaylardan Anadolu’ya Sağaltma Unsuru Ateş

2) “Yaşam ve Ölüm Zıtlığında Kutsanmış Geleneğin Düşüşü”, Çağdaş Yaklaşımlar Odağında Toplum ve Kültür Araştırmaları-I, (Ed. Mustafa Aça-Mustafa Dinç), s. 34-48, Çanakkale 2020, Paradigma Akademi Yayınları.

Metin: Kutsanmış Geleneğin Düşüşü

3) “Halk Edebiyatı ve Araştırmaların Tarihi”, Türk Halk Edebiyatı, (Ed. Mehmet Aça), s. 23-62, Ankara 2019, Nobel Akademik Yayıncılık.

4) “Anonim Halk Edebiyatı”, Türk Halk Edebiyatı, (Ed. Mehmet Aça), s. 137-238, Ankara 2019, Nobel Akademik Yayıncılık.

5) “Toplumsal Cinsiyetin İnşası ve Kadın Folkloru: Balıkesir Örneği” Adlı TÜBİTAK Projesi Üzerine Değerlendirmeler, Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Folkloru Yazıları, (Ed. Mehmet Ali Yolcu), s. 73-84, Çanakkale 2019, Paradigma Akademi Yay.

Metin: Toplumsal Cinsiyet

6) Halk Bilimi Araştırmalarının Tarihi, Halk Bilimi El Kitabı, (Ed. Mustafa Aça),  s. 39-122, Ankara 2019, Nobel Akademik Yayıncılık (Prof. Dr. Mehmet Çeribaş ile birlikte)

7) Uygulamalı Halk Bilimi, Halk Bilimi El Kitabı, (Ed. Mustafa Aça), s. 529-536, Ankara 2019, Nobel Akademik Yayıncılık.

8 ) Halk Bilgisinin Takvim, Mevsim/İklim, Çevre, Sağaltma ve Hukuka Dönük Temsilleri, Halk Bilimi El Kitabı, (Ed. Mustafa Aça), s. 441-468, Ankara 2019, Nobel Akademik Yayıncılık.

9) Halk Bilgisinin Ekonomiye ve Teknolojiye Dönük Temsilleri, Halk Bilimi El Kitabı, (Ed. Mustafa Aça), s. 239-286, Ankara 2019, Nobel Akademik Yayıncılık. (Dr. Berna Ayaz ile birlikte)

10) “Uygur Harfli Oğuz Kağan Destanı”, Çağdaş Bilimler Işığında Oğuz Kağan Destanı, (Ed. Ali Rıza Özdemir), İstanbul 2014, Kripto Yayınları.

11) Vakfıkebir (Trabzon) Yöresinde Fırıncılar ve Vakfıkebir Ekmeği, Ekmek Kitabı (Editör: Emine Gürsoy Naskali), İstanbul 2014, Kitabevi Yayınları, s. 257-272. (Arş. Gör. Abonoz Küçük ile birlikte)

Metin: Vakfıkebir Ekmeği

12) Köroğlu Bibliyografyası Üzerine Bir Deneme, Köroğlu Kitabı (Hazırlayan: Sabri Koz), İstanbul 2014, Kitabevi Yayınları.

Metin: Köroğlu Bibliyografyası

13) Giresun ve Trabzon Yöresi Balıkçılarının Yunus Avcılığı İle İlgili İnanışları, Balık Kitabı (Editör: Emine Gürsoy Naskali) İstanbul 2015, Kitabevi Yayınları.

Metin: Yunus Avcılığı İle İlgili İnanışlar

14) Giresun ve Trabzon Yöresi Balıkçılarının Meslek Folklorunda Balıkların ve Diğer Deniz Canlılarının Adlandırılması, Balık Kitabı (Editör: Emine Gürsoy Naskali) İstanbul 2015, Kitabevi Yayınları.

Metin: Giresun ve Trabzon Balıkçılarının Balıkları Adlandırmaları

15) Denizin Çocukları81 İlde Kültür ve Şehir: Giresun, İstanbul 2013, Giresun Valiliği Yayınları.

Metin: Giresun-Denizin Çocukları

16) Yayla Tutkusu, 81 İlde Kültür ve Şehir: Giresun, İstanbul 2013, Giresun Valiliği Yayınları.

Metin: Giresun-Yayla Tutkusu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *