Books

Homo Naturalis – İnsan ve Geleneksel Ekolojik Bilgi (Homo Naturalis – Human and Traditional Ecological Knowledge), Paradigma Akademi Yayınları, Çanakkale 2023. (ISBN: 978-625-6905-44-3) [With Prof. Dr. Mehmet Ali Yolcu ve Doç. Dr. Mustafa Dinç]

Kadın Folkloru: Statü ve Famaj (Woman Folklore: Status and Famaj), Paradigma Akademi Yayınları, Çanakkale 2019. (ISBN: 978-605-7691-27-9) [With Prof. Dr. Mehmet Aça and Assoc.Prof. Mehmet Ali Yolcu]

Dağların Efendileri: Doğu Karadeniz Hayvancılık ve Çobanlık Kültürü (Lords of the Mountains: Eastern Black Sea Livestock and Shepherd Culture), Gece Kitaplığı Yayınları, Ankara 2018. (ISBN: 978-605-288-213-9).

Dağların Efendileri Kitap

Denizin Çocukları – Giresun ve Trabzon Yöresi Balıkçılarının Meslek Folkloru (Children of the Sea-The Occupational Folklore of Fishermen of Giresun and Trabzon Regions), Hiperlink Yayınları, İstanbul 2020. (ISBN: 978-605-281-788-9) 

First edition: Türkiye Alim Kitapları Yayınları, Saarbrücken, Deutschland 2016,  (ISBN: 978-3-639-81292-3)

Denizin Çocukları-Giresun ve Trabzon Yöresi Balıkçılarının Meslek Folkloru

Oğuznâmecilik Geleneği ve Andalıp Oğuznâmesi (The Oghuzname Tradition and the Andalıp Oğuzname), İstanbul 2003, IQ Kültür Sanat Yay. (ISBN: 975-6618-64-7)

2th edition: Konya 2011, Kömen Yay. (ISBN: 978-975-6527-71-9)

3rd edition: Konya 2013, Kömen Yay. (ISBN: 978-975-6527-71-9)

Oğuznamecilik Geleneği Kitap

Balıkesir Yöresi Doğum Sonrası İnanış ve Uygulamalar (Karşılaştırmalı Bir Bakış) (Balikesir Region Postnatal Beliefs and Practices (A Comparative View), İstanbul 2005, Kum Saati Yay. (ISBN: 975-6199-16-4)

Full text: Balıkesir Yöresi Doğum Sonrası İnanışlar

Türk Dili ve Kompozisyon (Turkish Language and Composition), Ankara 2011. Kültür Ajans Yay. (ISBN: 9-786-054-432-103) [With Erdoğan Altınkaynak and Hakan Özdemir]

Türk Dili Ön Söz

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *