Bilimsel Editörlükler

1) Halk Bilimi El Kitabı, 3. baskı, Ankara 2019, Nobel Akademik Yayıncılık. (1. baskı: Konya 2016, Kömen Yayınları; 2. baskı İstanbul 2017, Motif Vakfı Yayınları)

2) Halk Kültüründe Tiyatro Uluslararası Sempozyumu Bildirileri, İstanbul 2017, Motif Vakfı Yayınları.

3) Uluslararası Türk Dünyası Kültür Araştırmaları Dergisi -Sempozyumu  Özel Sayısı-, Trabzon 2016. (Prof. Dr. Mehmet Aça ile birlikte)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir