Bilimsel Editörlükler

1) Halk Bilimi El Kitabı, 3. baskı, Ankara 2019, Nobel Akademik Yayıncılık. (1. baskı: Konya 2016, Kömen Yayınları; 2. baskı İstanbul 2017, Motif Vakfı Yayınları)

2) Uluslararası Toplum ve Kültür Araştırmaları Sempozyumu Tam Metin Bildiriler Kitabı, Çanakkale 2019, TOKÜAD Yayınları.

3) Halk Kültüründe Tiyatro Uluslararası Sempozyumu Bildirileri, İstanbul 2017, Motif Vakfı Yayınları.

4) Uluslararası Türk Dünyası Kültür Araştırmaları Dergisi -Sempozyumu  Özel Sayısı-, Trabzon 2016. (Prof. Dr. Mehmet Aça ile birlikte)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir