Bilimsel Editörlükler

1) Halk Bilimi El Kitabı, 2. baskı, İstanbul 2017, Motif Vakfı Yayınları. (1. baskı: Konya 2016 Kömen Yayınları)

2) Halk Kültüründe Tiyatro Uluslararası Sempozyumu Bildirileri, İstanbul 2017, Motif Vakfı Yayınları.

3) Uluslararası Türk Dünyası Kültür Araştırmaları Dergisi -Sempozyumu  Özel Sayısı-, Trabzon 2016. (Prof. Dr. Mehmet Aça ile birlikte)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir